Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Na ločnici med tukaj in tam zorijo spoznanja.

Pogled na sončni zahod obudi spomin na novo jutro.

Vesolje je v nas, zato se ga lahko tudi dotaknemo.

Živeti za druge šele pomeni živeti zase.